Impa

Impas MH-profil till vänster (hämtat från SKK's avelsdata). Det gröna fältet motsvarar Impa och den röda är medelvärdet för schäfer i åldern 12-18 mån.

 

Beskrivning Res Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,7 3,7 1,0
Aggressivitet 2,3 1,9 0,4
Socialitet 4,0 3,5 0,5
Jaktintresse 3,3 2,7 0,6
Lekfullhet 4,6 3,7 0,9

 


Tillbaka

   

   Tillbaka

 
Isak
Isaks MH-profil till vänster (hämtat från SKK's avelsdata). Det gröna fältet motsvarar Isak och den röda är medelvärdet för schäfer i åldern 12-18 mån.

 

Beskrivning Res Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,9 3,7 1,2
Aggressivitet 3,0 1,9 1,1
Socialitet 2,7 3,5 -0,8
Jaktintresse 2,3 2,7 -0,4
Lekfullhet 3,6 3,7 -0,1

 


   Tillbaka

 
Occra
Occras MH-profil till vänster (hämtat från SKK's avelsdata). Det gröna fältet motsvarar Occras och den röda är medelvärdet för schäfer i åldern 12-18 mån.

 

Beskrivning Res Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 5,0 3,8 1,2
Aggressivitet 1,0 1,8 -0,8
Socialitet 3,7 3,5 0,2
Jaktintresse 1,0 2,7 -1,7
Lekfullhet 4,6 3,7 0,9