Mentalbeskrivning Akjas Impa 2005-07-21
Plats: Backamo, Domare: Owe Andersson & Ann-Chatrine Edoff

Tillgänglighet

Mindre tillgänglig

+ 2

Kamplust, jakt

Mycket stor

+ 1

Kamplust, social

Måttlig

+ 3

Temperament

Mycket livlig

+ 1

Skärpa

Måttlig utan kvarstående aggressivitet

+ 3

Försvarslust

Liten

+ 1

Nervkonstitution

Relativt nervfast

+ 2

Hårdhet

Måttligt hård

+ 3

Dådkraft

Stor

+ 2

Skottfasthet

Skottfast

+

 

Summa 

196

Exteriörbeskrivning Akjas Impa 2005-07-20
Plats: Backamo, Beskrivare: Ann-Chatrine Edoff

Exteriörbeskrivning

Godkänd


Tillbaka


 

Mentalbeskrivning Akjas Isak 2005-07-03
Plats: Härnösands BK, Domare: Barbro Börjesson & Christine Wacek

Tillgänglighet

Mindre tillgänglig

+ 2

Kamplust, jakt

Liten

-  1

Kamplust, social

Liten

+ 1

Temperament

Livlig

+ 3

Skärpa

Måttlig utan kvarstående aggressivitet

+ 3

Försvarslust

Mycket stor

-  1

Nervkonstitution

Nervösa tendenser

+ 1

Hårdhet

Hård

+ 1

Dådkraft

Liten

-  1

Skottfasthet

Skottfast

+

 

Summa 

103

Exteriörbeskrivning Akjas Isak 2005-07-20
Plats: Backamo, Beskrivare: Ann-Chatrine Edoff

Exteriörbeskrivning

Godkänd


Tillbaka